Tobaksavvänjning

De flesta rökare och snusare vill sluta och tobaksavvänjning är en viktig del för att kunna påverka. Vi kan ge dig individuellt anpassade råd och stöd för att kunna sluta röka och snusa.

Snus & rökfri…

Fräschare och fler kyssar…

Friskare & bättre hälsa…

Pengar över till annat…

 

Länk sluta-röka-linjen >>>

Foldrar i pdf, framtagna av Tobaksprevention