Behandlingsrum

I Härnösand har vi sex fullt utrustade behandlingsrum. I Sundsvall har vi fem behandlingsrum.

Teknik

Vår utrustning har hög teknisk standard och den uppdateras kontinuerligt. Vi är helt datoriserade avseende patientjournaler och administration. Med vår digitala röntgen kan vi ställa diagnoser direkt från bild- skärmen och vi kan på ett åskådligt sätt visa patienterna på de eventuella problem som kan finnas – eller visa att det ser friskt ut. Den digitala panoramaröntgen tar snabbt en helkäksbild på ett överskådligt sätt.

Med vår nya digitala CBCT, tar vi 3D bilder av käkar och tänder för att säkrare kunna planera t ex implantatbehandlingar och annan käkkirurgi. Stråldosen är minimal med denna teknik.

Med digitala avtryck kan vi kommunicera effektivt med specialister och tandtekniker. Den nya 3:e generationens TRIOS® 3shape är en digital avtryckslösning med tre funktioner i ett. En intraoral skanner som snabbt och enkelt tar 3D-avtryck i färg som ger mer exakta och förutsägbara resultat.

Vi investerar fortlöpande i ny teknik för att förbättra omhändertagandet av våra patienter och ständigt förbättra kvalitén.

Mer om TRIOS®