Tandläkarens lilla ABC

Amalgam = fyllningsmaterial i silver, tenn och kvicksilver.
Approximalt = mellan tänderna.

Bro = ersättning för förlorade tänder fästes på närliggandetänder.
Buckalt = tandyta mot kinden.

Canin = hörntand.
Composit = glaspartikelförstärt tandfyllningsmaterial av plast.

Dentin = tandbenet.
Distalt = tandyta som vetter bakåt i munnen.

Emalj = det hårda yttre skiktet på tanden.
Extraktion = utdragning.

Fissur = fårorna i tanden oftast på tuggytorna.

Gingivit = tandköttsinflammation.

Helprotes = avtagbar ersättning löständer.

Incisiv = framtand.
Initialkaries = litet, ytligt hål i tanden.

Jacketkrona = äldre benämning på krona i porslin.

Karies = hål i tanden.

Lingualt = tandyta mot tungan.

Mesialt = tandyta som vetter framåt i munnen.

Molar = kindtand.

Ocklusalt = tandens tuggyta.

Parodontit = tandlossning på permanenta tänder = vuxentänder.
Plack = bakteriebeläggning.
Premolar = liten kindtand.
Primära tänder = mjölktänder.
Profylax = förebyggande vård.

Rotfyllning = försegling av tandens rotkanal.

Tandhygienist = yrkesgrupp som arbetar medförebyggande tandhälsovård.
Tandköttsfickor = det “grunda” diket mellan tandköttskant och tandrot.
Tandsten = förkalkade bakteriebeläggningar.

Visdomständer = den sista molaren, frambryter oftast i 20-25 års ålder.