Behandlingsperiod


En behandlingsperiod är tolv månader 

Den startar vid ditt första besök , t ex den 1/4 2018 och gäller då till den 31/3 2019. Dina ersättningsberättigade tandvårdskostnader under den perioden räknas ihop och ligger till grund för det tandvårdsstöd du får. Hinner inte behandlingen bli färdig innan perioden går ut måste man börja om med en ny tolvmånadersperiod, dvs. börja om från noll.

 

Det kan innebära att din kostnad blir högre än det kostnadsförslag du har fått om tiden passerar ettårsgränsen. (så fråga oss gärna om hur din behandlingsperiod ser ut, när och om du vill omboka din tid under pågående behandling. Vi  försöker alltid planera din behandling så ekonomiskt fördelaktigt som möjligt )

Behandlingsperiodens startdatum kan inte ändras i efterhand.