GDPR ny dataskyddslag

GDPR som står för General Data Protection Regulation är en ny dataskyddslag som börjar gälla 25 maj. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). 

Tandläkarna Wiklund i Härnösand och Sundsvall följer den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Vårt moderna och tillförlitliga bokningssystem Opus Dental, uppfyller kraven. 


Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss!Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta oss.